ประเทศไทยปัจจุบันถูกรุมเร้าด้วยปัญหาเกี่ยวกับการขาดดุลการค้ากับต่างประเทศ และปัญหาการแตกแยกของคนในชาติ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่รุนแรงอย่างที่เราไม่อยากจะให้เกิดขึ้น

 ดังนั้น ปัญหาที่เศรษฐกิจเราต้องพึ่งต่างชาตินั้น วิธีที่จะแก้ก็คือ การสร้างระบบเศรษบกิจแบบพึ่งตนเองคล้ายคอมมูน โดยแต่ละท้องที่จะมีหน่อยเศรษฐกิจครบถ้วน จะลดอัตราการเข้าเมืองของคนต่างจังหวัดได้

เราควรสร้างแบรนด์ของตัวเอง พัฒนาสินค้าทุกๆอย่าง ไปแข่งกับตางประเทศให้ได้ ไม่เช่นนั้น เราก็ต้องเป็นขี้ข้าต่างาติอยู่ร่ำไป ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น แล้วเมื่อไหร่จะเจริญล่ะครับ

ประเทศไทยน่าจะมีเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และสังคมแบบคอมมิวนิสต์เช่นเดียวกันกับประเทศจีน ซึ่งถ้ามีเศรษบกิจและสังคมแบบดังกล่าวก็น่าจะพึ่งตัวเองได้ และเผลอๆต่างชาติอาจจะต้องมาพึ่งเราก็ได้ ถ้าบริหารจัดการดีๆ

เราต้องผลิตได้ทุกอย่างแบบเดียวกันกับอเมริกา ต้องไม่มีข้อจำกัดในการผลิตสินค้า ถ้าล้นตลาดในประเทศก็ขายต่างประเทศก็ได้ แล้วในขณะเดียวกัน เราอาจจะแผ่อิทธิพลทางเศรษฐกิจไปด้วยในทุกๆทาง

ในด้านสังคม เราควรที่จะดำเนินนโยบายทางการเมืองให้ตรงกับความต้องการของทุกฝ่าย นอกจากนี้ จะต้องมีน้ำ มีอาหารที่พอกับความต้องการของคนในประเทศ พยายามใช้ระบบอุตสาหกรรมให้น้อยลง พยายามสร้างงานในระดับครัวเรือนมากขึ้น เพื่อที่คนจะได้ไม่ต้องเข้าเมือง และจะมีปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิการตามมาอีกมากมาย ซึ่งไม่ต้องการให้เกิดขึ้น

ส่วนภาคใต้ ที่ก่อความไม่สงบอยู่นี้ ทำไมรัฐไม่จัดการขั้นเด็ดขาดไปเลยล่ะ เรื่องมันจะได้จบโดยเร็ว

การที่รัฐบาลรณรงค์ให้ลดภาวะโลกร้อน ด้วยการบอกให้ขับรถด้วยความเร็ว 90 km/hr. และเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทนนั้น ผมว่า มันยังไม่เพียงพอ เพราะอากาศในเมืองใหญ่ทุกวันนี้ นับวันจะยิ่งมีมลพิษมากขึ้น อันส่งผลให้สุขภาพของประชาชนทั้งหลายแย่ลงอย่างเห็นได้ชัด และมีผลสืบเนื่องไปถึงภาวะโลกร้อนด้วย ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีข้างต้นนั้น สามารถลดมลภาวะมาได้ไม่มากนัก ไม่สู้ลดปริมาณการใช้รถยนต์ได้หรอก โดยวิธีดังกล่าวนั้นก็คือ

1. พยายามใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้น้อยลง และใช้รถบริการขนส่งมวลชนแทน

2. เดินทางโดยใช้การเดิน หรือจักรยาน

 แต่ถ้าคิดว่าวิธีเหล่านี้ยากเกินไป ก็น่าจะลองเปลี่ยนพาหนะดู ลองให้ตุ๊กๆเป็นยานพาหนะหลักของคนไทย น่าจะลดการใช้เชื้อเพลิงลงได้ และรถทุกคันที่วิ่งอยู่ ไม่ควรใช้น้ำมันและแก๊สธรรมชาติ ควรใช้น้ำมันพืช หรือไฮโดรเจนมากกว่า

พลังงานนิวเคลียร์ ผมว่าอย่าทำเลย เพราะมันจะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนหนึ่ง อันตรายจากรังสีอีกส่วนหนึ่ง และถ้าโรงไฟฟ้าหรือโรงงานนิวเคลียร์ไปตั้งอยู่ที่ไหน ประชาชนที่นั่นคงต่อต้านเป็นแน่ เพราะมันก่อความเสี่ยงและอันตรายแก่ประชาชน

edit @ 17 Oct 2009 15:18:40 by KarnRedsun